Κοπή Βασιλόπιτας

 

        

Θα κόψουμε την Βασιλόπιτα μας και έχουμε και φλουρί!!!

και δώρο!!!

Στο Παιδότοπο του ΤΑΟ

Στις 30-1-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Στο Παιδότοπο του ΚΕΘ

Στις 30-1-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Στο Παιδότοπο του ΟΤΑΚ

Στις 30-1-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.

Στο Παιδότοπο της ΜΜΟ

Στις 30-1-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

μη λείψει κανείς!!!