• Ενίσχυσε οικονομικά την ΠΙΣΤΗ, στους παρακάτω αριθμούς λογαριασμών:

Εθνική Τράπεζα: 054 48000 520

Alpha Bank: 13000 200 200 8236

Αγροτική Τράπεζα: 0030 400 30 83 83

Εμπορική Τράπεζα: 55 15 22 76

Eurobank: 0026.0426.34.0100094467

Μοναδικοί οικονομικοί πόροι, οι συνδρομές των μελών μας, οι δωρεές ιδιωτών και έσοδα από διάφορες δραστηριότητες του Συλλόγου μας.