ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

 

(ΦΕΚ 109, Π.Δ. 133/17/5/2002, Ν. 3421/2005)

 

 

– Όταν το παιδί θα κληθεί να περάσει από τη Στρατολογία για απογραφή (περιοδεύων), πρέπει να δηλώσει την πάθηση και την επιθυμία του να εξεταστεί από την Επιτροπή Απαλλαγών του στρατού για απαλλαγή από την υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας. Η Στρατολογία παραπέμπει την υπόθεση στην Επιτροπή Απαλλαγών στον τόπο μόνιμης κατοικίας του.

 

 

– Όταν το παιδί θα κληθεί να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Απαλλαγών του στρατού, πρέπει να έχει ιατρική βεβαίωση από τον γιατρό που τον παρακολουθούσε, στην οποία να αναγράφεται η νόσος, ο χρόνος διάγνωσης και ο χρόνος θεραπείας.

 

 

– Άμα δεν έχει δηλώσει τη νόσο και την επιθυμία του να απαλλαγεί από τη στράτευση και κληθεί να καταταγεί, πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία καταταγής, ο στρατεύσιμος πηγαίνει στο φρουραρχείο της περιοχής κατοικίας του, με την γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό, όλα τα ιατρικά έγγραφα και το χαρτί κατάταξης. Παίρνει παραπεμπτικό για το στρατιωτικό νοσοκομείο, ανάλογα το σώμα κατάταξης.

 

 

– Εκεί εξετάζεται από αρμόδιο ιατρό του στρατιωτικού νοσοκομείου, ο οποίος συντάσσει την διάγνωσή του και την πρόταση αναβολής ή απαλλαγής. Με τη διάγνωση αυτή, επιστρέφει στο φρουραρχείο, καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά, το οποίο με τη σειρά του διαβιβάζει στο στρατολογικό γραφείο (που ανήκει ο στρατεύσιμος) ώστε να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Απαλλαγών.

 

 

– Ένα μήνα αργότερα περίπου καλείται να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Απαλλαγών.

 

 

– Η απαλλαγή ή όχι του στρατευσίμου εξαρτάται απ’ την νόσο και το χρόνο ύφεσης από το τέλος της θεραπείας.

 

 

 

 

 

Τηλ. Φρουραρχείου Αθηνών: 210-7496355, 210-7496458, 210-7496349.