Οι παροχές των ασφαλιστικών ταμείων σε σχέση με την κάλυψη μέρους των εξωνοσοκομειακών εξετάσεων και των μετακινήσεων των ασθενών ποικίλλουν ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο και τη νόσο.

ΕΟΠΥΥ: (συμπεριλαμβάνονται τα ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ. ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, Οίκος Ναύτου, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΚΑΠ-ΔΕΗ, ΕΤΑ.ΜΜΕ): Λ.Κηφισίας 39, Μαρούσι, 2106871770, 2106871771, 210-6871772, 210-6871773.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα, 210-5215000, 210-5215271, 210-5215272, 210-5215275.

ΟΑΕΕ: Σατωβριάνδου 18, Αθήνα, 210-5285500, Ακαδημίας 22, Αθήνα, 210-3729500, 210-3729777, 210-3729600.

ΟΠΑΔ: Μακεδονίας 8, Αθήνα, 210-8208800.

ΟΓΑ: Πατησίων 30, Αθήνα, 213-1519100, 213-1519642, 213-1519562, 213-1519632.

ΤΣΑ: Πειραιώς 46-48, Αθήνα, 210-5275800.

ΤΑΠΙΤ: Ακαδημίας 58, Αθήνα, 210-3676800.

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ: Γλάδστωνος 2, Αθήνα, 210-3802050, 210-3806850.

ΝΑΤ: Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πειραιάς, 210-4149670, 210-4149600, 210-4149275.

ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:

α) Ασθενείς ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που εισήχθησαν ή αντιμετωπίστηκαν με βραχεία νοσηλεία σε νοσηλευτική μονάδα (κρατική ή ιδιωτική) ή εξετάστηκαν σε υγειονομική δομή εκτός του τόπου κατοικίας τους, αποζημιώνονται με την αξία των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής με τα συγκοινωνιακά μέσα μαζικής μεταφοράς στις οικονομικότερες θέσεις (λεωφορείο, τρένο, πλοίο), στις περιπτώσεις που η πάθησή τους δεν αντιμετωπίζεται στο κρατικό ή πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή τη συμβεβλημένη υγειονομική δομή του τόπου κατοικίας τους. Ο ασφαλιστικός φορέας αποζημιώνει και τη δαπάνη μετακίνησης συνοδού, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο και μόνο για παιδιά ηλικίας μέχρι δέκα οκτώ (18) ετών, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου υγειονομικού οργάνου των υγειονομικών μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του τόπου κατοικίας του. Στην περίπτωση αυτή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει με το αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων μαζικής μεταφοράς ως ανωτέρω, ανεξαρτήτως του μέσου με το οποίο μετακινήθηκαν. Για την αποζημίωση της δαπάνης απαιτείται: α) αιτιολογημένη βεβαίωση Δ/ντή κλινικής Κρατικού, πανεπιστημιακού ή στρατιωτικού νοσοκομείου του τόπου κατοικίας ή τον αναπληρωτή του, ή του θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης ή της διενέργειας ιατρικής εξέτασης ή των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του, εγκεκριμένη από το Δ/ντή της υγειονομικής μονάδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., β) απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων, γ) αντίγραφο εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας ή αποδεικτικό στοιχείο της εκάστοτε υγειονομικής δομής (κρατικής ή ιδιωτικής) στην οποία αντιμετωπίστηκε ο ασθενής.
β) Όταν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης της κατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου (εκτός τόπου κατοικίας του), πλήρως δικαιολογημένοι με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού και έγκριση από το Δ/ντή της υγειονομικής μονάδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ή τον αναπληρωτή του, δικαιολογείται η μετακίνηση με αεροπλάνο. Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισμός αποζημιώνει τον ασφαλισμένο με το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου.

Ανεξάρτητα από το ταμείο που ανήκουν, άτομα που τους έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας 67% από το ΚΕΠΑ και όσοι είναι κάτοχοι βιβλιαρίου απορίας δικαιούνται κάρτα μετακινήσεων για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.
 
Προϋποθέσεις
Ως προϋπόθεση πέραν της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής υπάρχει και οικονομικό κριτήριο το οποίο ισχύει για τις αστικές συγκοινωνίες και το οποίο αναμορφώνεται ανά έτος (π.χ. για το έτος 2012 το οικονομικό κριτήριο είναι το οικογενειακό εισόδημα έως 29.000€.,το ατομικό 23.000€ και αν υπάρχει και άλλο άτομο στην οικογένεια με αναπηρία 67% και άνω συν 5.600€ ). Εάν το οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις 29.000€ οι δικαιούχοι έχουν έκπτωση 50% στις αστικές μετακινήσεις.. Με την κάρτα αυτή οι δικαιούχοι μπορούν να μετακινηθούν δωρεάν με αστικές συγκοινωνίες (μετρό, ηλεκτρικό, τρόλεϊ, αστικά λεωφορεία) και στις υπεραστικές να έχουν έκπτωση 50% (ΟΣΕ, ΚΤΕΛ). Η κάρτα εκδίδεται κάθε χρόνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Δικαιολογητικά για κάρτα Μετακινήσεων

 • ·         Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας (67% και άνω).
 • ·         Βεβαίωση απογραφής ΚΕΠ και από 1/9/2012 βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο (ισχύει μόνο για τους επιδοτούμενους από Πρόνοια)
   • Εκκαθαριστικό του προηγούμενου χρόνου.
   • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   • Υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας
   • 2 φωτογραφίες.
   • Βιβλιάριο ασθενείας.

Επίσης, προβλέπεται

η χορήγηση έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων στα άτομα μειωμένης κινητικότητας με ποσοστό αναπηρίας80% και άνω. 

   Ειδικά για τα άτομα με καρκίνο, που μετακινούνται την περίοδο των θεραπειών και είναι κάτοχοι βιβλιαρίου απορίας, δικαιούνται 100% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για απεριόριστο αριθμό ταξιδιών.