ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(ΦΕΚ 151/16-9-1994
)

– Ο κηδεμόνας κάνει αίτηση στη γραμματεία του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» (πέτρινο κτίριο), προκειμένου να του χορηγηθεί ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό.
– Παίρνει την γνωμάτευση αυτή, στην οποία θα αναγράφεται η νόσος του παιδιού και η διάρκεια νοσηλείας.
– Καταθέτει την γνωμάτευση του γιατρού στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) από όπου τον ειδοποιούν να περάσει από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
– Χορηγείται γνωμάτευση από την ως άνω Υγειονομική Επιτροπή, όπου γνωστοποιείται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η χρονική διάρκεια της γνωμάτευσης, την οποία ο γονιός επισυνάπτει στη φορολογική δήλωση, για όσα χρόνια αναγράφει, για να υπάρχει έκπτωση από το συνολικό φορολογητέο εισόδημα 2.400 ευρώ τον χρόνο.