ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ (ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)

 

 

(Ν. 2817/2000, Ν.Δ. 1197/1972 και Π.Δ. 86/2001, Π.Δ. 153/2000, Ν. 3699/2008, Ν. 2413/1996, ΦΕΚ 124, τ.Α΄, άρθρο 27, Π.Δ. 60/2006

 

 

 

–  Ο γονέας ή ο κηδεμόνας κάνει αίτηση στη γραμματεία του Νοσοκομείου Παίδων «η Αγία Σοφία» (πέτρινο κτίριο), προκειμένου να του χορηγηθεί ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό (εις διπλούν), όπου θα αναγράφεται η νόσος του παιδιού, η διάρκεια νοσηλείας και ότι θα χρησιμοποιηθεί για κατ’ οίκον διδασκαλία.

 

 

– Την βεβαίωση αυτή καταθέτει ο γονέας, μέσω του σχολείου, μαζί με την εισήγηση του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και την εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, μαζί με μια αίτηση και βεβαίωση εγγραφής, στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ανάλογα με την σχολική τάξη του παιδιού) της περιοχής του σχολείου που φοιτά, η οποία και συντάσσει, εάν απαιτείται, ανάλογα τη σχολική τάξη του παιδιού, ένα διαβιβαστικό προς την Υγειονομική Επιτροπή.

 

 

– Ο γονέας καταθέτει το ανωτέρω διαβιβαστικό, μαζί με μια βεβαίωση εγγραφής από το σχολείο, στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) από όπου τον ειδοποιούν να περάσει από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

 

 

– Η γνωμάτευση της ως άνω Υγειονομικής Επιτροπής κατατίθεται στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μαζί με αίτηση, για να κριθεί το παιδί «κατ’ οίκον διδαχθέν» και η οποία κοινοποιείται στο σχολείο, προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες και να αποσπαστεί κάποιος δάσκαλος ή καθηγητής στο σπίτι του παιδιού.

 

 

Τμήμα Μαθητικών Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας: 210-3443318, 210-3442247, 210-3443273.

 

 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 210-3443314, 210-3442245, 210-3443516.

 

 

Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής: τηλ.: 210-3443626, 210-3442190, 210-3442931, 210-3442928.