Δεν καταλήξαμε για το αν υπάρχει ζωή στο σύμπαν, η δική μας όμως στη γη είναι πολύ ωραία, ειδικά αν την περνάς με φίλους!!!! Ευχαριστούμε θερμά το Ευγενίδειο Ίδρυμα που μας φιλοξένησε!!!

By 26 November 2019Δράσεις

Δεν καταλήξαμε για το αν υπάρχει ζωή στο σύμπαν, η δική μας όμως στη γη είναι πολύ ωραία, ειδικά αν την περνάς με φίλους!!!!
Ευχαριστούμε θερμά το Ευγενίδειο Ίδρυμα που μας φιλοξένησε!!!